Opis etap贸w realizacji inwestycji
9 wrzesie艅聽 2012 Oficjalne otwarcie wybudowanej linii tramwajowej, parada - przejazd聽 wszystkich typ贸w woz贸w tramwajowych historycznych i wsp贸艂czesnych b臋d膮cych na stanie MPK sp. z o. o. w Cz臋stochowie
Od 10 wrze艣nia 2012r.聽 komunikacja tramwajowa na nowej linii nr 3 funkcjonuje w codziennej eksploatacji.
3 - 9 wrzesie艅 2012
Uruchomienie, testowanie linii tramwajowej
lipiec 2012 Prace na budowie linii tramwajowej zmierzaj膮 do fina艂u.
21 maj 2012 Oddano do u偶ytku przebudowan膮 jezdni臋 i chodniki na ul. Rakowskiej i ul. Limanowskiego. Na p臋tli ko艅owej oraz na ul. Rakowskiej i Limanowskiego trwaj膮 prace przy uk艂adaniu torowiska tramwajowego oraz przy przebudowie wodoci膮gu 1000 mm przecinaj膮cego ul. Rakowsk膮.
3 marzec 2012 Wznowienie rob贸t po okresie zimowym. Wykonawca przyst臋puje do budowy ostaniego odcinka linii tramwajowej tj.budowy trasy tramwajoweji i przebudowa drogi na ulicy Limanowskiego od trasy DK-1 do stadionu wraz z budow膮 p臋tli tramwajowej.
stycze艅/luty 2012 W trakcie okresu zimowego wstrzymano roboty drogowe. Prowadzone s膮 prace przy monta偶u napowietrznej sieci trakcyjnej w ulicach: Jagiello艅skiej, Orkana, Al.11 listopada, Jesiennej.
22 grudzie艅 2011 Oddano do u偶ytku ul.Rakowsk膮 - na odcinku od skrzy偶owania z ul.Bohater贸w Katynia do trasy Dk-1. Przebudowano jezdni臋 (zw臋偶ono do dw贸ch pas贸w ruchu szeroko艣ci 7m) oraz chodnik po stronie po艂udniowej. Nawierzchnia jezdni wykonana zosta艂a bez wierzchniej warstwy, kt贸ra u艂o偶ona b臋dzie na wiosn臋 2012r.
9 grudzie艅 2011 Przyst膮piono do rob贸t na kolejnym odcinku budowanej linii tramwajowej na ul. Rakowskiej od skrzy偶owania z ul. Bohater贸w Katynia do ul. Limanowskiego - (do trasy DK-1). Wykonywane s膮 prace przy przebudowie uk艂adu drogowego - przebudowa jezdni oraz przy przebudowie torowiska tramwajowego - roboty ziemne i podbudowa. Na budowie ko艅cowej p臋tli tramwajowej przy ul. Limanowskiego wykonano roboty ziemne.
26 wrze艣nia 2011 Oddano do u偶ytku skrzy偶owanie (p贸艂nocn膮 cz臋艣膰) Al. Niepodleg艂o艣ci i ul. Jagiello艅skiej i Al. 11 Listopada. Na skrzy偶owaniu przebudowano uzbrojenie podziemne - mi臋dzy innymi kolektor deszczowy o 艣rednicy 1200mm, wykonano obej艣cie magistralnego wodoci膮gu o 艣r. 600mm, przebudowano uk艂ad drogowy, wykonano nowe o艣wietlenie i now膮 sygnalizacj臋 艣wietln膮 z oznakowaniem skrzy偶owania. Przez skrzy偶owanie poprowadzono 艂ukiem do ul. Jagiello艅skiej torowisko tramwajowe z element贸w betonowych, nad torowiskiem zawieszono sie膰 trakcyjn膮.
Oddanie skrzy偶owania 艂膮cznie z wcze艣nie wykonan膮 ul. Jagiello艅sk膮, Orkana, 11 Listopada, Jesienn膮 pozwoli艂o na usprawnienie ruchu w po艂udniowej cz臋艣ci miasta, sko艅czy艂y si臋 utrudnienia dla mieszka艅c贸w, kierowc贸w i pasa偶er贸w komunikacji publicznej zwi膮zane z budow膮 linii tramwajowej.
19 wrze艣nia 2011 Oddany zosta艂 do u偶ytku po zamkni臋ciu od dnia 26 lipca br. pierwszy fragment tor贸w tramwajowych na budowanej linii tramwajowej, a w艂a艣ciwie przebudowany odcinek starej linii tramwajowej przed estakad膮 na d艂ugo艣ci oko艂o 200m. Na tym odcinku odtworzono torowisko w nowej technologii, wykonuj膮c nowa konstrukcj臋 torowiska, podbudow臋, u艂o偶ono nowe podk艂ady i szyny tramwajowe, wykonano trakcje zasilaj膮c膮. Przystanki tramwajowe zosta艂y przeniesione na Al. Niepodleg艂o艣ci przed skrzy偶owanie z ul. Jagiello艅sk膮. Wybudowano rozjazd tramwajowy umo偶liwiaj膮c w艂膮czenie si臋 budowanej linii tramwajowej do dotychczasowego systemu tramwajowego.
17 sierpnia 2011 Przyst膮piono do przebudowy p贸艂nocnej cz臋艣ci skrzy偶owania al.Niepodleg艂o艣ci i ul.Jagiello艅skiej.
12 sierpnia 2011 Zako艅czy艂 si臋 wa偶ny etap w realizacji inwestycji tramwajowej, do u偶ytku zosta艂o oddane 3,7 km przebudowanego uk艂adu drogowego zwi膮zanego z budow膮 nowej linii tramwajowej (ca艂o艣c zadania liczy 4,7 km d艂ugo艣ci), po艂udniowa jezdnia ul. Jagiello艅skiej, skrzy偶owanie ulicy Jagiello艅skiej i ul. Orkana z przejazdem tramwajowym i now膮 sygnalizacj膮 swietln膮, ul. Orkana - ca艂y pas drogowy z torowiskiem wbudowanym w jezdni臋, skrzy偶owanie ul. Orkana i al. 11 listopada z przejazdem tramwajowym, al. 11 listopada, skrzy偶owanie al. 11 Listopada i ul.Jesiennej z przejazdem tramwajowym oraz sygnalizacj膮 艣wietln膮 dla tramwaju, ul.Jesiennna na ca艂ej d艂ugo艣ci, skrzy偶owanie ul. Jesiennej i ul. Bohater贸w Katynia z dwoma przejazdami tramwajowymi przez skrzy偶owanie oraz now膮 sygnalizacj膮 艣wietln膮, budynek stacj zasilania przy ul.Bohater贸w Katynia, trwaj膮 prace przy przebudowie uzbrojenia podziemnego na ul.Rakowskiej i Limanowskiego.
5 lipca 2011 Przyst膮piono do przebudowy po艂udniowej cz臋艣ci skrzy偶owania Al. Niepodleg艂o艣ci - Al. 11 Listopada - ul. Jagielo艅ska.
9 sierpnia 2010 Przekazanie wykonawcy placu budowy.
30 czerwca 2011 Wykonano dolne warstwy nawierzchni bitumicznej na ul. Jagielo艅skiej od ul. Orkana do ul. Botanicznej, trwaj膮 prace przy uk艂adaniu chodnik贸w na cz臋艣ci po艂udniowej ulicy, wykonywana jest podbudowa tramwajowa i zacz臋to ustawianie s艂up贸w trakcyjnych.
Ul. Orkana: wykonano chodniki, g贸rne warstwy bitumiczne jezdni, u艂o偶ono tory tramwajowe w elementach betonowych w otulinie z poliuretanu na odcinku od skrzy偶owania z Al. 11 Listopada do ul. Rutkiewicz - na pozosta艂ym odcinku trwa wk艂adanie szyn tramwajowych w elementy betonowe.
Wykonano chodniki na skrzy偶owaniu Al. 11 Listopada i ul. Jesiennej oraz na odcinku ul. Jesiennej do ul. Bienia.
Na skrzy偶owaniu ul. Bohater贸w Katynia i ul. Jesiennej i ul. Jesiennej od ul. Bienia do Bohater贸w Katynia prowadzone s膮 prace przy budowie jezdni, chodnik贸w i torowisku tramwajowym.
23 maja 2011 Oddana zosta艂a do u偶ytku p贸艂nocna nitka ul. Jagiello艅skiej wraz z o艣wietleniem, chodnikami i 艣cie偶ka rowerow膮.
Wykonano przebudow臋 skrzy偶owania ul. Orkana i Al. 11 Listopada - przeprowadzono torowisko tramwajowe w technologii "szyny p艂ywaj膮cej" z element贸w betonowych.
Na ul. Orkana rozpocz臋to uk艂adanie szyn tramwajowych na torowisku wbudowanym w jezdni臋 - w rowkach element贸w betonowych w otulinie z poliuretanu.
Zwi臋kszono zakres prac na ul. Jesiennej na odcinku od ul. Bienia do skrzy偶owania z ul. Bohater贸w Katynia - 艂膮cznie ze skrzy偶owaniem, przyst膮piono do budowy przejazd贸w tramwajowych z element贸w betonowych przez jezdni臋 ul. Jesiennej i ul. Bohater贸w Katynia.
Wybudowano podstacje trakcyjna przy ul. Rakowskiej w stanie surowym zamkni臋tym.
19 kwiecie艅 2011 Na ulicy Orkana trwaj膮 prace wyko艅czeniowe przyt uk艂adaniu chodnik贸w i nawierzchni jezdni. Z pocz膮tkiem kwietnia wykonano now膮 nawierzchni臋 jezdni po艂udniowej ul.Jagiello艅skiej na odcinu od ul.殴r贸dlanej do ul.Lipowej.oddano do u偶ytku przejazd torami tramwajowym przez skrzy偶owanie ul.Jesiennej z Al.11go Listopada. Prace prowadzone by艂y w okresie marzec - kwiecie艅 br. Jest to pierwszy przejazd wykonany ca艂kowicie w technologii szyny p艂ywaj膮cej - z p艂yt betonowych, w kt贸rych u艂o偶ono szyny tramwajowe w otulinie z 偶ywic. Po otwarciu ruchu na w/w skrzy偶owaniu zamkni臋to skrzy偶owanie ul.Orkana i Al.11go Listopada, gdzie wykonywany jest kolejny przejazd przez skrzy偶owanie w technologii szyny p艂ywaj膮cej.
7 marzec 2011
Wznowiono prace po okresie zimowym znacznie zwi臋kszaj膮c zakres rob贸t przy przebudowie ulicy Jagielo艅skiej, budowie torowiska i chodnik贸w w ulicach Orkana i Jesiennej.
luty 2011
Pomimo okresu zimowego prace na budowie linii tramwajowej trwaj膮 w ulicach: Jagiello艅ska, Orkana, Jesienna i Rakowska. Zakres prac jest dostosowywany do warunk贸w pogodowych. W ulicy Orkana przyst膮piono do monta偶u element贸w sieci trakcyjnej.
stycze艅 2011 W II dekadzie stycznia br., po ust膮pieniu mroz贸w wykonawca rob贸t wznowi艂 roboty budowlane.
Na Al. 11 Listopada, ul. Orkana wykonywane s膮 fundamenty pod s艂upy oraz monta偶 s艂up贸w trakcyjnych, monta偶 p艂yt torowych.
W ul. Jesiennej prowadzone s膮 roboty o艣wietleniowe.
W ul. Jagiello艅skiej trwaj膮 obecnie ni偶ej wymienione roboty, kt贸rych realizacj臋 zak艂ada si臋 na okres ok. 3 najbli偶szych miesi臋cy:
- rozbi贸rka nawierzchni, przebudowa, a w艂a艣ciwie budowa nowego kana艂u deszczowego o du偶ej 艣rednicy fi 1200 mm, biegn膮cego pod obecn膮 p贸艂nocn膮 jezdni膮
ul. Jagiello艅skiej, na odcinku od ul. Lipowej do ul. Botanicznej,
- budowa wodoci膮gu o 艣rednicy fi 400 mm na jezdni po艂udniowej;
- przebudowa kabli elektrycznych telekomunikacyjnych, telewizyjnych i gazoci膮gu;
- kontynuacja rob贸t zwi膮zanych z o艣wietleniem ulicy.

Na wiosn臋 gdy, wyst膮pi膮 korzystne warunki atmosferyczne budowane b臋d膮 podbudowy i nawierzchnie drogowe tak, aby do okresu wakacyjnego lipiec -sierpie艅 udro偶ni膰 ulic臋 Jagiello艅sk膮. W okresie wakacyjnym przebudowane b臋dzie skrzy偶owanie
Al. Niepodleg艂o艣ci i ul. Jagiello艅skiej.
6 grudnia 2010 W poniedzia艂ek 6 grudnia budow臋 zasypa艂y grube warstwy 艣niegu, wykonawcy rob贸t dostosowali prace do warunk贸w zimowych. Obecnie prowadzone s膮 prace przy wlotach ul. Orkana do ul. Jagielo艅skiej i wylot ul.Orkana do Al. 11 Listopada oraz kr贸tki odcinek nawierzchni drogowej w rejonie p臋tli autobusowej przy ul.Bienia.
Natomiast ca艂y czas pomimo warunk贸w zimowych uk艂adane s膮 p艂yty pod torowisko na ul. Orkana oraz pojawi艂y si臋 pierwsze szyny wbudowane w torowisko (na podk艂adach betonowych).
10-19 listopada 2010
U艂o偶ono nowe nawierzchnie bitumiczne na ul.Jesiennej oraz rozpocz臋to uk艂adanie szyn tramwajowych. Na ul.Jagielo艅skiej rozpocz臋to prace ziemne przy torowisku i jezdni.
28 pa藕dziernik 2010 Trwaj膮 prace przy uk艂adaniu p艂yt betonowych na torowisku tramwajowym. Rozpocz臋to uk艂adanie kraw臋偶nik贸w oraz przebudow臋 skrzy偶owa艅 Orkana i Al.11 Listopada oraz skrzy偶owania Jesiennej i Al. 11 Listopada.
21 pa藕dziernik 2010 Na budow臋 dotar艂y betonowe prefabrykowane elementy do szyn tramwajowych torowiska wbudowanego w jezdni臋.
11 pa藕dziernik 2010 Rozpocz臋cie rob贸t bitumicznych na ul. Orkana.
20 wrzesie艅 2010 Uruchomienie nowych rob贸t na odcinku ul. Jesiennej, od p臋tli na ul. Bienia
w kierunku ul. Bohater贸w Katynia - przek艂adka gazoci膮gu na poboczu
ul. Jesiennej.
19 sierpnia 2010 Rozpocz臋cie rob贸t na ul. Orkana oraz na ul. Jesiennej, na odcinku od
Al. 11-go Listopada do p臋tli.
 
Przebieg linii
Wszelkie prawa zastrze偶one © Gmina Miasta Cz臋stochowy
Projekt i wykonanie: Optikom-Bis

"Regionalny Program Operacyjny Wojew贸dztwa 艢l膮skiego 鈥 realna odpowied藕 na realne potrzeby鈥

Projekt wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2007 - 2013 oraz z bud偶etu Gminy Mista Cz臋stochowy.
Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Cz臋stochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasa偶erskiej
dla obs艂ugi osiedli: Wrzosowiak, Rak贸w i B艂eszno

Informacje 藕r贸d艂owe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2007-2013 znajduj膮 si臋 na stronie www.rpo.slaskie.pl